Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Ngày 19/01/2024 BẢO HIỂM SẢN PHẨM

Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông tin thường phát hiện sinh học khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có chiết xuất và Người sử...

Xem thêm

Giấy chứng nhận ISO 13485:2016
Giấy chứng nhận ISO 13485:2016
Ngày 19/01/2024 ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO phát triển và ban...

Xem thêm

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Ngày 19/01/2024 ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với mỗi chúng ta trong thời đại mới. Tuy nhiên, để có thể đạt...

Xem thêm

Chứng nhận đủ điều kiện Sản xuất Kinh Doanh Hóa Chất thuộc Danh mục hóa chất SXKD có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Chứng nhận đủ điều kiện Sản xuất Kinh Doanh Hóa Chất thuộc Danh mục hóa chất SXKD có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Khí công nghiệp là một loại hóa chất nguy hiểm được quản lý bởi Luật Hóa chất và các văn bản dưới Luật (Nghị định số 113/2017/ND-CP quy định...

Xem thêm

Gọi điện: 0917331111
Gọi điện 2: 0912190123
Gọi điện 3:
wiget Chat Zalo
0917331111