ISO 13485:2016

Giấy chứng nhận ISO 13485:2016

Ngày 19-01-2024 Lượt xem: 32768

ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO phát triển và ban hành, đưa ra những yêu cầu cơ bản cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cung cấp thiết bị y tế và dịch vụ liên quan để đảm bảo sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

ISO 13485 là tiêu chuẩn dành riêng cho việc cung cấp lĩnh vực, sản phẩm sản xuất thiết bị được chấp nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, xây dựng cơ sở nền tảng ISO 9000:2008. 

Chứng nhận ISO 13485:2016

1. ISO 13485:2016 là gì?

ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO phát triển và ban hành, đưa ra những yêu cầu cơ bản cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cung cấp thiết bị y tế và dịch vụ liên quan để đảm bảo sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

ISO 13485 là tiêu chuẩn dành riêng cho việc cung cấp lĩnh vực, sản phẩm sản xuất thiết bị được chấp nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, xây dựng cơ sở nền tảng ISO 9000:2008. 

2. Chứng nhận ISO 13485:2016 là gì?

Chứng nhận ISO 13485:2016 đã được tổ chức chứng nhận (giá trị thứ 3) đánh giá giá và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO 13485:2016.

3. Tại sao doanh nghiệp có cần áp dụng ISO 13485:2016?

Ngành thiết bị y tế có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người nên được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý và các bên liên quan. Tổ chức được tổ chức trong quy trình sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ phải kiểm soát chất béo Kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm/dịch vụ. ISO 13485 giúp doanh nghiệp thiết kế một hệ thống quản lý chất lượng để duy trì hiệu quả của quy trình đó. Doanh nghiệp áp dụng ISO 13485 cũng là lời cam kết mạnh mẽ về cải tiến liên tục để mang lại niềm tin và sản phẩm/dịch vụ đảm bảo an toàn cho khách hàng và đối tác khi tung ra thị trường.

Công ty TNHH khí công nghiệp Hạ Long tự hào đã đạt được chứng chỉ ISO 13485:2016 cho cơ sở sản xuất của mình. Để đạt được điều này, chúng tôi luôn phải nỗ lực và cố gắng hết mình trong suốt nhiều năm. Và chưa dừng lại ở đó, chúng tôi sẽ luôn cố gắng để đạt được nhiều hơn thế nữa những tiêu chuẩn chất lượng trong tương lai không xa tới!

Gọi điện: 0917331111
Gọi điện 2: 0912190123
Gọi điện 3:
wiget Chat Zalo
0917331111