Gửi yêu cầu cho chúng tôi

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HẠ LONG

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Khánh, Phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Hotline: 0917331111 - 0948271118

Công ty TNHH Khí công nghiệp Hạ Long - VP Đại diện Thái Nguyên

Khu công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, TP Thái Nguyên

Tel: 0948271118

Gọi điện: 0917331111
Gọi điện 2: 0912190123
Gọi điện 3:
wiget Chat Zalo
0917331111