BẢO HIỂM SẢN PHẨM

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Ngày 19-01-2024 Lượt xem: 32768

Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông tin thường phát hiện sinh học khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có chiết xuất và Người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc thiết bị thương mại tài sản là hậu quả của việc mua, use , tiêu dùng sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc giảm dần.

SẢN PHẨM MẬT LIỆU

Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông tin thường phát hiện sinh học khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có chiết xuất và Người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc thiết bị thương mại tài sản là hậu quả của việc mua, use , tiêu dùng sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc giảm dần.

ĐỐI YÊU CẦU BẢO VỆ HỆ THỐNG

- Bảo hiểm mạo hiểm Nhận trách nhiệm phát sinh của Người được bảo hiểm phải bồi thường cho những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba gây ra. By hàng hóa do Người được bảo hiểm cung cấp, sửa chữa thay thế, xử lý hoặc dịch vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà họ thực hiện.

- Người được bảo hiểm: Các nhà sản xuất, nhà phân phối, người bán lẻ trong các kênh phân phối.

PHẠM VIBẢO HIỂM

Bồi thường cho Người được bảo hiểm:

- Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

+ Những tổn hại bất ngờ về người (thương tật hoặc đau đớn),

+ Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây ra. Bởi người sản xuất được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hoặc dịch vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho người được đảm bảo thực hiện và phát hiện trong phạm vi bảo hiểm nguy hiểm trụ sở bằng chứng chỉ bảo mật;

- Tất cả các khoản chi phí và khoản bù đắp:

+ Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm;

+ Đã phát hiện được ý kiến ​​​​bằng văn bản của MIC. 

Khí công nghiệp là một ngành nghề có nhiều rủi ro về an toàn cao do chứa khí nén có ứng dụng. Vì vậy Công ty TNHH Khí công nghiệp Hạ Long luôn đặt vấn đề quyền lợi của khách hàng hàn lên hàng đầu. Đảm bảo trách nhiệm của mình khi có rủi ro xảy ra dù là nhỏ nhất. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi luôn đảm bảo có đầy đủ bảo hiểm về trách nhiệm đối với các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình.


Gọi điện: 0917331111
Gọi điện 2: 0912190123
Gọi điện 3:
wiget Chat Zalo
0917331111